หมวดหมู่ - บาลีไวยากรณ์

ตอนที่ ๗๐ อัพยยศัพท์ ปัจจัย

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา...

ตอนที่ ๖๙ อัพยยศัพท์ นิบาต

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา...

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๘ อัพยยศพท์ (อุปสัค นิบาต ปัจจัย อุปสัค ๒๐ ตัว

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา...

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๗ นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น) ในนปงสกลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา...

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๖ นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น) ในอิตถีลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา...

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๕ นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น) ในปุงลิงค์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้...