หมวดหมู่ - แปลบาลีพระธรรมบท

บาลีแปล ตอนที่ ๔ พระมหาปาละ และคณะสงฆ์ ๖๐ รูปไปปฏิบัติธรรม

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้...

บาลีแปล ตอนที่ ๓ มหาปาละ กุฎุมพี ไปฟังเทศน์

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้...

บาลีแปล ตอนที่ ๒ พระจักขุบาล เมืองสาวัตถี

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้...

บาลีแปล ตอนที่ ๑ พระจักขุบาล กุฎุมพี ทำพิธีขอลูก

ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ 10 วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้...