หมวดหมู่ - ข่าวและกิจกรรม

เจาะใจ : “พระธรรมราชานุวัตร” ผู้สืบสานวิชาภาษาบาลีให้กับพระสงฆ์และสามเณรมานานนับ ๑๐ ปี [๒๓ ม.ค. ๖๔]

เจาะใจ เสาร์นี้ พบกับ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามฯผู้มุ่งมั่นสืบสานวิชาการเรียนภาษาบาลีให้กับพระสงฆ์และสามเณรจบเปรียญธรรมชั้นสูงมากถึง...

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ในสัปดาห์นี้ มีบทเรียนใหม่ล่าสุดเพิ่มเข้ามา ๕ เรื่อง ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเปิดไปยังบทเรียนต่าง ๆ ได้ตามต้องการ บาลีไวยากรณ์ ตอนที่...

แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๐ อา การันต์ในอิตถีลิงค์ (กัญญา นางสาวน้อย) ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การันต์ในอิตถีลิงค์ เริ่มต้นที่ อา...

แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิดีโอบทเรียนใหม่ล่าสุดในสัปดาห์นี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ แปลบาลี บทที่ ๑ ตอนที่ ๑ กฏุมพี ทำพิธีขอลูก ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เป็นการกล่าวถึง ตอนที่กฏุมพี...