รายการที่จะเล่น - ประชาสัมพันธ์

สร้างโพสท์ใหม่แล้วแทรกวิดีโอที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ ตรงส่วนแบนเนอร์หลักของเว็บไว้ที่หมวดหมู่นี้ กำหนดรูป Featured image และกำหนดประเภทโพสท์เป็น วิดีโอ และกำหนด Series เป็นประชาสัมพันธ์