แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ในสัปดาห์นี้ มีบทเรียนใหม่ล่าสุดเพิ่มเข้ามา ๓ เรื่อง ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเปิดไปยังบทเรียนต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๓ นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้) ในอิตถีลิงค์

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๔ นิยม วิเสสนสัพพนาม อิม ศัพท์ (นี้) ในนปุงสกลิงค์

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๖๕ นิยม วิเสสนสัพพนาม อมุ ศัพท์ (โน้น) ในปุงลิงค์