แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิดีโอบทเรียนใหม่ล่าสุดในสัปดาห์นี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ แปลบาลี บทที่ ๑ ตอนที่ ๑ กฏุมพี ทำพิธีขอลูก ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เป็นการกล่าวถึง ตอนที่กฏุมพี ทำพิธีขอลูก