แนะนำบทเรียนใหม่ล่าสุด อัพเดทวันที่ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๑๐ อา การันต์ในอิตถีลิงค์ (กัญญา นางสาวน้อย) ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การันต์ในอิตถีลิงค์ เริ่มต้นที่ อา การันต์ในอิตถีลิงค์ แจกอย่าง กัญญา นางสาวน้อย โดยเริ่มจากการว่าแบบ เรียนรู้ และฝึกแต่งประโยคภาษาไทย – บาลี