เจาะใจ : “พระธรรมราชานุวัตร” ผู้สืบสานวิชาภาษาบาลีให้กับพระสงฆ์และสามเณรมานานนับ ๑๐ ปี [๒๓ ม.ค. ๖๔]

เจาะใจ เสาร์นี้ พบกับ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามฯ
ผู้มุ่งมั่นสืบสานวิชาการเรียนภาษาบาลีให้กับพระสงฆ์และสามเณรจบเปรียญธรรมชั้นสูงมากถึง ๒๕๖ รูป และเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ!!

ติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคมนี้ เวลา ๒๒.๐๐ น. ทางช่อง ๙ MCOT HD (หมายเลข ๓๐)

ที่มา : Youtube.com ช่อง JSL Global Media