ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

     ทดสอบการแต่งประโยค
     ๑. อ.นางทาสี ท. เหล่าโน้น ในเรือน โน้น ของธิดา โน้น ผู้ทําการงาน ในนา โน้น ของมารดา โน้น ฯ
     ๒. อ.รัศมี ท. เหล่าโน้น ของนางอัปสร ท. เหล่าโน้น ผู้บูชาอยู่ (ปูเชนฺตี) ซึ่งเทวดา โน้น ในวิมาน โน้น ฯ
     ๓. อ.ข้าวต้ม โน้น ในหม้อข้าว โน้น ของหญิงแม่เรือน ท. เหล่าโน้น ฯ

     ทดสอบการแปลบาลี
     ๑. อมุกาสํ เถรีนํ อมุกสฺสํ กุฏิกาย อสุกํ คณฺฑึ ปหรนฺติยา (เคาะอยู่) อสุกสฺสา มาตุ อมุกา ธีตโร ฯ
     ๒. อสุกสฺสํ สาลายํ อมุกํ วีชนึ คณฺหนฺตีนํ (ถืออยู่) อมุกาสํ ทาสีนํ เคเห อสุกสฺสํ อุกฺขลิยํ อมุกา ยาคุ ฯ

     Post Views: 53