ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

     ทดสอบการแต่งประโยค
     ๑. อ.หนังสือ บางเล่ม บนเตียงน้อย (มญฺจก-ปุง) ของพระราชา ไร ๆ ผู้เป็นที่พึ่ง แห่งนางอัปสร ท. บางพวก ฯ
     ๒. อ.ภรรยา บางคน ของบุรุษ บางคน ผู้ถวายอยู่ (เทนฺต) ซึ่งทาน อะไรๆ แก่ภิกษุ บางรูป ฯ
     ๓. อ.ตระกูล ท. บางเหล่า ของคฤหบดี ผู้รักษาอยู่ (รกฺขนฺต) ซึ่งทรัพย์ ไร ๆ ของบิดา ของตน ฯ

     ทดสอบการแปลบาลี
     ๑. กสฺสจิ เขตฺเต กิญฺจิ กมฺมํ กโรนฺตานํ (ทำอยู่) กสกานํ กาจิ คาวิโย ฯ
     ๒. กสฺสญฺจิ ธานิยํ กสฺสจิ รญฺโญ กุเล กานิจิ ธนานิ ฯ

     Post Views: 93