บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ ๕๕ อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึ ศัพท์ (อะไร ใคร) ใน ๓ ลิงค์

ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาที
     และสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลาด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อและช่วงเวลาที่ต้องการได้

     ช่วงที่ ๑ อนิยม วิเสสนสัพพนาม กึ ศัพท์ (อะไร ใคร) ใน ๓ ลิงค์ช่วงที่ ๒ ปุจฉา วิสัชนาช่วงที่ ๓ แบบฝึกหัด

      

     ทดสอบการแต่งประโยค
     ๑. อ.ใคร ผู้ฉลาด กว่าอาจารย์ คนไหน ผู้ทำอยู่ (กโรนฺต) ซึ่งอะไร ใกล้กุฏิ (กุฏิ-อิต) หลังไหน ฯ
     ๒. อ.ชน ท. เหล่าไหน ผู้ด่าอยู่ (อกฺโกสนฺต) ซึ่งใคร ในปราสาท (ปาสาท-ปุง) หลังไหน ฯ
     ๓. อ.หญิง คนไหน ผู้ไปอยู่ (คจฺฉนฺตี) สู่แว่นแคว้น ท. เหล่าไหน กับ ด้วยใคร ฯ


     ทดสอบการแปลบาลี
     ๑. กสฺส เขตฺเต กึ กมฺมํ กโรนฺตานํ (ทำอยู่) กสกานํ เก คาโว ฯ
     ๒. กสฺสํ ธานิยํ กสฺสา ราชินิยา หตฺเถ กานิ ฉตฺตานิ ฯ