ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
     ทดสอบแปลไทยเป็นมคธ
     ๑. อ.บุรุษ นั้น เป็นพระราชา ได้เป็นแล้วฯ
     ๒. อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น เป็นพระราชา ได้เป็นแล้ว ฯ
     ๓. อ.ท่าน ได้หุงแล้ว ซึ่งข้าวสุก ในเรือน ของตน ฯ

     ทดสอบแปลมคธเป็นไทย
     ๑. ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตํ วจนํ อโวจ ฯ
     ๒. อหํ มํ, (ตํ) เอตํ วจนํ อโวจํ ฯ
     ๓. ตุมฺเห มํ เอตํ วจนํ อโวจุตฺถ ฯ

     Post Views: 40