ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
     ทดสอบแปลไทยเป็นมคธ
     ๑. อ. พ่อค้า ท. ย่อมซื้อ ซึ่งสิ่งของ ด้วยทรัพย์ ของตน ฯ
     ๒. อ.เรา ท. ย่อมรู้ ซึ่งธรรม ของพระศาสดา ผู้เลิศ ในโลก ฯ
     ๓. อ.ท่าน ท. ย่อมชนะ ซึ่งกิเลส ท. ของตน ฯ

     ทดสอบแปลมคธเป็นไทย
     ๑. สพฺเพ พุทฺธา โพธิญาเณน กิเลเส ธุนนฺติ ฯ
     ๒. อชฺช อตฺตโน อตฺตโน เคเห ธนานิ จินาถ ฯ
     ๓. พุทฺธสฺส สาสเนน สคฺคสฺส มคฺคํ ชานามิ ฯ

     Post Views: 46