ถัดไป
You can skip ad in
ข้ามไปยังเนื้อหา >
Advertisement
คลิกที่นี่เพื่อเปิดเสียง
ถ่ายทอดสด
 • Speed1
 • Subtitles
 • Quality
 • Audio
Quality
  Speed
  • 2x
  • 1.5x
  • 1.25x
  • 1x (Normal)
  • 0.5x
  Subtitles
   Audio
    Chapters
     • Copy video url at current time
     • Fullscreen (f) Exit Fullscreen (f)
     PRIVATE CONTENT
     OK
     Enter password to view
     Please enter valid password!
     Coming Next
     CANCEL
     0:00
     ท่านสามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ด เพื่อเดินหน้าหรือย้อนวิดีโอกลับครั้งละ ๑๐ วินาทีและสามารถคลิกที่ลิงค์ช่วงเวลา เพื่อเลือกเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
     ทดสอบแปลไทยเป็นมคธ
     ๑. ถ้าว่า อ.เรา จักได้บวชแล้วไซร้, อ.เรา จักได้บรรลุแล้ว ซึ่งธรรมฯ
     ๒. ถ้าว่า อ.พระเทวทัต จักไม่ได้บวชแล้วไซร้, จักได้ทำกรรมนักแล้ว ฯ
     ๓. ถ้าว่า อ.ท่าน จักถึงทั่วแล้ว ซึ่งความไม่ประมาทไซร้, อ.บุตร จักเกิดขึ้นแล้ว แก่ท่าน ฯ

     ทดสอบแปลมคธเป็นไทย
     ทดสอบแปลมคธเป็นไทย
     ๑. สเจ ตฺวํ อปฺปมตฺโต อภวิสฺส, ปุตฺโต อุปฺปชฺชิสฺส ฯ
     ๒. สเจ ตฺวํ อตุสฺสิสฺส, อหํ อรมิสฺสํ ฯ
     ๓. สเจ อหํ ปาลิภาสํ อุคฺคณฺหิสฺสํ, สิปฺปานํ ปารํ อคมิสฺสํ ฯ

     Post Views: 80