คลังข้อสอบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ รหัสวิชา ๘๒ ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT ๗.๖)
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ : NIETS
รวมทั้ง ปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๑ – ป.ธ. ๙ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


ข้อสอบความถนัดทางภาษาบาลี (PAT ๗.๖) ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ข้อสอบบาลีสนามหลวง พร้อมเฉลย ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒ดาวน์โหลดแบบรวมทั้งหมด

ข้อสอบ PAT๗.๖

ปัญหาเฉลย ปี ๕๒-๖๒