การอบรมบาลีออนไลน์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

การอบรมบาลีออนไลน์
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

————————————————————————

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ

3) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มเป้าหมาย:  ประมาณ 80 – 100 รูป/คน

1) ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2) ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สนใจทั่วไป

3) บุคคลที่สนใจเรียนภาษาบาลีตามอัธยาศัย

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนออนไลน์

08.30 – 09.00 น. เปิดการอบรม  | Clip |

• กล่าวรายงานโดย คุณเสาวดี คล้ายโสม  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

• กล่าวต้อนรับ โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• เปิดการอบรมโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตระกูล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

• ถ่ายภาพร่วมกัน (Online group photo) คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ

09.00 – 9.40 น. บรรยายพิเศษ “ความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน”  | Clip |

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  

09.40 – 11.15 น. เสวนาเรื่อง “เรียนภาษาบาลีออนไลน์…สำเร็จและนำไปต่อยอดได้จริง

                                    ผู้ร่วมเสวนา

• พระมหาเดชจำลอง พุทฺธิเตโช ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง | Clip |

• พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ผู้แทนคณะทำงานด้านวิชาการ ของโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี | Clip |

• พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | Clip |

• คุณอดิศร ไม้ประดิษฐ์   ผู้แทนทีมผลิตบทเรียนบาลีออนไลน์   | Clip |

• คุณศิญาพัฒน์ ถิรพุทธิ์ชัย และ เด็กชายณัชภศิษญ์ ถิรพุทธิ์ชัย ผู้แทนของผู้เรียนภาษาบาลีออนไลน์ | Clip |

• ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11.15 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 15.30 น. แนะนำบทเรียนบาลีออนไลน์ และอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเรียนบาลีออนไลน์ผ่านเครื่องมือ IT : โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต ไอแพด คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดย  ดร.หัสพร ทองแดง สาขานิเทศศาสตร์  และ ดร.นิลรำไพ ภัทรนนท์ ศูนย์วิจัย CCDKM และคณะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช | Clip |

• แนะนำบทเรียนบาลีออนไลน์

• ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนบาลีออนไลน์

• ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการสอบถามปัญหาทั่วไปและด้านวิชาการ

• การสมัครเป็นสมาชิกบาลีออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

• ช่องทางการประชาสัมพันธ์

15.30 – 16.00 น.            ถาม-ตอบ  สรุปและปิดการอบรม

เว็บมีช่องทางให้ผู้ชม เขียนข้อคิดเห็นหรือคำถาม ในการส่งความคิดเห็น เว็บได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารกลับมายังผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า